Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dětřichov nad Bystřicí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dětřichov nad Bystřicí, hasicí přístroje Dětřichov nad Bystřicí, školení na hasicí přístroje Dětřichov nad Bystřicí, prodej hasicích systémů Dětřichov nad Bystřicí, prodej hasicích přístrojů Dětřichov nad Bystřicí, hasiva a hasicí příslušenství Dětřichov nad Bystřicí, Tepostop Dětřichov nad Bystřicí, firestop Dětřichov nad Bystřicí, hasicí systémy Dětřichov nad Bystřicí, hasicí zařízení Dětřichov nad Bystřicí, hasicí přístroje Dětřichov nad Bystřicí, požární ochrana Dětřichov nad Bystřicí, stabilní hasicí zařízení Dětřichov nad Bystřicí, lokální stabilní hasicí zařízení Dětřichov nad Bystřicí, automatický hasicí systém Dětřichov nad Bystřicí, samočinný hasicí systém Dětřichov nad Bystřicí, hasit CO2 Dětřichov nad Bystřicí, hasit oxid uhličitý Dětřichov nad Bystřicí, hasit s inergen Dětřichov nad Bystřicí, čisté hasivo Dětřichov nad Bystřicí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dětřichov nad Bystřicí, vodní hasící přístroj Dětřichov nad Bystřicí, sněhový hasící přístroj Dětřichov nad Bystřicí, pěnový hasící přístroj Dětřichov nad Bystřicí, požární zabezpečení Dětřichov nad Bystřicí, požární bezpečnost Dětřichov nad Bystřicí, protipožární ochrana Dětřichov nad Bystřicí, servisní organizace hasících přístrojů Dětřichov nad Bystřicí, hasící syytémy serverovny Dětřichov nad Bystřicí,hasící filter Dětřichov nad Bystřicí, hasící přístroje pro cnc stroje Dětřichov nad Bystřicí, hasící systémy pro autobusy Dětřichov nad Bystřicí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.