Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dětřichov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dětřichov, hasicí přístroje Dětřichov, školení na hasicí přístroje Dětřichov, prodej hasicích systémů Dětřichov, prodej hasicích přístrojů Dětřichov, hasiva a hasicí příslušenství Dětřichov, Tepostop Dětřichov, firestop Dětřichov, hasicí systémy Dětřichov, hasicí zařízení Dětřichov, hasicí přístroje Dětřichov, požární ochrana Dětřichov, stabilní hasicí zařízení Dětřichov, lokální stabilní hasicí zařízení Dětřichov, automatický hasicí systém Dětřichov, samočinný hasicí systém Dětřichov, hasit CO2 Dětřichov, hasit oxid uhličitý Dětřichov, hasit s inergen Dětřichov, čisté hasivo Dětřichov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dětřichov, vodní hasící přístroj Dětřichov, sněhový hasící přístroj Dětřichov, pěnový hasící přístroj Dětřichov, požární zabezpečení Dětřichov, požární bezpečnost Dětřichov, protipožární ochrana Dětřichov, servisní organizace hasících přístrojů Dětřichov, hasící syytémy serverovny Dětřichov,hasící filter Dětřichov, hasící přístroje pro cnc stroje Dětřichov, hasící systémy pro autobusy Dětřichov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.