Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dětmarovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dětmarovice, hasicí přístroje Dětmarovice, školení na hasicí přístroje Dětmarovice, prodej hasicích systémů Dětmarovice, prodej hasicích přístrojů Dětmarovice, hasiva a hasicí příslušenství Dětmarovice, Tepostop Dětmarovice, firestop Dětmarovice, hasicí systémy Dětmarovice, hasicí zařízení Dětmarovice, hasicí přístroje Dětmarovice, požární ochrana Dětmarovice, stabilní hasicí zařízení Dětmarovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dětmarovice, automatický hasicí systém Dětmarovice, samočinný hasicí systém Dětmarovice, hasit CO2 Dětmarovice, hasit oxid uhličitý Dětmarovice, hasit s inergen Dětmarovice, čisté hasivo Dětmarovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dětmarovice, vodní hasící přístroj Dětmarovice, sněhový hasící přístroj Dětmarovice, pěnový hasící přístroj Dětmarovice, požární zabezpečení Dětmarovice, požární bezpečnost Dětmarovice, protipožární ochrana Dětmarovice, servisní organizace hasících přístrojů Dětmarovice, hasící syytémy serverovny Dětmarovice,hasící filter Dětmarovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dětmarovice, hasící systémy pro autobusy Dětmarovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.