Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dětkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dětkovice, hasicí přístroje Dětkovice, školení na hasicí přístroje Dětkovice, prodej hasicích systémů Dětkovice, prodej hasicích přístrojů Dětkovice, hasiva a hasicí příslušenství Dětkovice, Tepostop Dětkovice, firestop Dětkovice, hasicí systémy Dětkovice, hasicí zařízení Dětkovice, hasicí přístroje Dětkovice, požární ochrana Dětkovice, stabilní hasicí zařízení Dětkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dětkovice, automatický hasicí systém Dětkovice, samočinný hasicí systém Dětkovice, hasit CO2 Dětkovice, hasit oxid uhličitý Dětkovice, hasit s inergen Dětkovice, čisté hasivo Dětkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dětkovice, vodní hasící přístroj Dětkovice, sněhový hasící přístroj Dětkovice, pěnový hasící přístroj Dětkovice, požární zabezpečení Dětkovice, požární bezpečnost Dětkovice, protipožární ochrana Dětkovice, servisní organizace hasících přístrojů Dětkovice, hasící syytémy serverovny Dětkovice,hasící filter Dětkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dětkovice, hasící systémy pro autobusy Dětkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.