Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dětenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dětenice, hasicí přístroje Dětenice, školení na hasicí přístroje Dětenice, prodej hasicích systémů Dětenice, prodej hasicích přístrojů Dětenice, hasiva a hasicí příslušenství Dětenice, Tepostop Dětenice, firestop Dětenice, hasicí systémy Dětenice, hasicí zařízení Dětenice, hasicí přístroje Dětenice, požární ochrana Dětenice, stabilní hasicí zařízení Dětenice, lokální stabilní hasicí zařízení Dětenice, automatický hasicí systém Dětenice, samočinný hasicí systém Dětenice, hasit CO2 Dětenice, hasit oxid uhličitý Dětenice, hasit s inergen Dětenice, čisté hasivo Dětenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dětenice, vodní hasící přístroj Dětenice, sněhový hasící přístroj Dětenice, pěnový hasící přístroj Dětenice, požární zabezpečení Dětenice, požární bezpečnost Dětenice, protipožární ochrana Dětenice, servisní organizace hasících přístrojů Dětenice, hasící syytémy serverovny Dětenice,hasící filter Dětenice, hasící přístroje pro cnc stroje Dětenice, hasící systémy pro autobusy Dětenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.