Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Deštnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Deštnice, hasicí přístroje Deštnice, školení na hasicí přístroje Deštnice, prodej hasicích systémů Deštnice, prodej hasicích přístrojů Deštnice, hasiva a hasicí příslušenství Deštnice, Tepostop Deštnice, firestop Deštnice, hasicí systémy Deštnice, hasicí zařízení Deštnice, hasicí přístroje Deštnice, požární ochrana Deštnice, stabilní hasicí zařízení Deštnice, lokální stabilní hasicí zařízení Deštnice, automatický hasicí systém Deštnice, samočinný hasicí systém Deštnice, hasit CO2 Deštnice, hasit oxid uhličitý Deštnice, hasit s inergen Deštnice, čisté hasivo Deštnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Deštnice, vodní hasící přístroj Deštnice, sněhový hasící přístroj Deštnice, pěnový hasící přístroj Deštnice, požární zabezpečení Deštnice, požární bezpečnost Deštnice, protipožární ochrana Deštnice, servisní organizace hasících přístrojů Deštnice, hasící syytémy serverovny Deštnice,hasící filter Deštnice, hasící přístroje pro cnc stroje Deštnice, hasící systémy pro autobusy Deštnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.