Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Deštná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Deštná, hasicí přístroje Deštná, školení na hasicí přístroje Deštná, prodej hasicích systémů Deštná, prodej hasicích přístrojů Deštná, hasiva a hasicí příslušenství Deštná, Tepostop Deštná, firestop Deštná, hasicí systémy Deštná, hasicí zařízení Deštná, hasicí přístroje Deštná, požární ochrana Deštná, stabilní hasicí zařízení Deštná, lokální stabilní hasicí zařízení Deštná, automatický hasicí systém Deštná, samočinný hasicí systém Deštná, hasit CO2 Deštná, hasit oxid uhličitý Deštná, hasit s inergen Deštná, čisté hasivo Deštná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Deštná, vodní hasící přístroj Deštná, sněhový hasící přístroj Deštná, pěnový hasící přístroj Deštná, požární zabezpečení Deštná, požární bezpečnost Deštná, protipožární ochrana Deštná, servisní organizace hasících přístrojů Deštná, hasící syytémy serverovny Deštná,hasící filter Deštná, hasící přístroje pro cnc stroje Deštná, hasící systémy pro autobusy Deštná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.