Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Desná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Desná, hasicí přístroje Desná, školení na hasicí přístroje Desná, prodej hasicích systémů Desná, prodej hasicích přístrojů Desná, hasiva a hasicí příslušenství Desná, Tepostop Desná, firestop Desná, hasicí systémy Desná, hasicí zařízení Desná, hasicí přístroje Desná, požární ochrana Desná, stabilní hasicí zařízení Desná, lokální stabilní hasicí zařízení Desná, automatický hasicí systém Desná, samočinný hasicí systém Desná, hasit CO2 Desná, hasit oxid uhličitý Desná, hasit s inergen Desná, čisté hasivo Desná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Desná, vodní hasící přístroj Desná, sněhový hasící přístroj Desná, pěnový hasící přístroj Desná, požární zabezpečení Desná, požární bezpečnost Desná, protipožární ochrana Desná, servisní organizace hasících přístrojů Desná, hasící syytémy serverovny Desná,hasící filter Desná, hasící přístroje pro cnc stroje Desná, hasící systémy pro autobusy Desná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.