Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dešenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dešenice, hasicí přístroje Dešenice, školení na hasicí přístroje Dešenice, prodej hasicích systémů Dešenice, prodej hasicích přístrojů Dešenice, hasiva a hasicí příslušenství Dešenice, Tepostop Dešenice, firestop Dešenice, hasicí systémy Dešenice, hasicí zařízení Dešenice, hasicí přístroje Dešenice, požární ochrana Dešenice, stabilní hasicí zařízení Dešenice, lokální stabilní hasicí zařízení Dešenice, automatický hasicí systém Dešenice, samočinný hasicí systém Dešenice, hasit CO2 Dešenice, hasit oxid uhličitý Dešenice, hasit s inergen Dešenice, čisté hasivo Dešenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dešenice, vodní hasící přístroj Dešenice, sněhový hasící přístroj Dešenice, pěnový hasící přístroj Dešenice, požární zabezpečení Dešenice, požární bezpečnost Dešenice, protipožární ochrana Dešenice, servisní organizace hasících přístrojů Dešenice, hasící syytémy serverovny Dešenice,hasící filter Dešenice, hasící přístroje pro cnc stroje Dešenice, hasící systémy pro autobusy Dešenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.