Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Děpoltovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Děpoltovice, hasicí přístroje Děpoltovice, školení na hasicí přístroje Děpoltovice, prodej hasicích systémů Děpoltovice, prodej hasicích přístrojů Děpoltovice, hasiva a hasicí příslušenství Děpoltovice, Tepostop Děpoltovice, firestop Děpoltovice, hasicí systémy Děpoltovice, hasicí zařízení Děpoltovice, hasicí přístroje Děpoltovice, požární ochrana Děpoltovice, stabilní hasicí zařízení Děpoltovice, lokální stabilní hasicí zařízení Děpoltovice, automatický hasicí systém Děpoltovice, samočinný hasicí systém Děpoltovice, hasit CO2 Děpoltovice, hasit oxid uhličitý Děpoltovice, hasit s inergen Děpoltovice, čisté hasivo Děpoltovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Děpoltovice, vodní hasící přístroj Děpoltovice, sněhový hasící přístroj Děpoltovice, pěnový hasící přístroj Děpoltovice, požární zabezpečení Děpoltovice, požární bezpečnost Děpoltovice, protipožární ochrana Děpoltovice, servisní organizace hasících přístrojů Děpoltovice, hasící syytémy serverovny Děpoltovice,hasící filter Děpoltovice, hasící přístroje pro cnc stroje Děpoltovice, hasící systémy pro autobusy Děpoltovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.