Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Děkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Děkov, hasicí přístroje Děkov, školení na hasicí přístroje Děkov, prodej hasicích systémů Děkov, prodej hasicích přístrojů Děkov, hasiva a hasicí příslušenství Děkov, Tepostop Děkov, firestop Děkov, hasicí systémy Děkov, hasicí zařízení Děkov, hasicí přístroje Děkov, požární ochrana Děkov, stabilní hasicí zařízení Děkov, lokální stabilní hasicí zařízení Děkov, automatický hasicí systém Děkov, samočinný hasicí systém Děkov, hasit CO2 Děkov, hasit oxid uhličitý Děkov, hasit s inergen Děkov, čisté hasivo Děkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Děkov, vodní hasící přístroj Děkov, sněhový hasící přístroj Děkov, pěnový hasící přístroj Děkov, požární zabezpečení Děkov, požární bezpečnost Děkov, protipožární ochrana Děkov, servisní organizace hasících přístrojů Děkov, hasící syytémy serverovny Děkov,hasící filter Děkov, hasící přístroje pro cnc stroje Děkov, hasící systémy pro autobusy Děkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.