Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Děkanovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Děkanovice, hasicí přístroje Děkanovice, školení na hasicí přístroje Děkanovice, prodej hasicích systémů Děkanovice, prodej hasicích přístrojů Děkanovice, hasiva a hasicí příslušenství Děkanovice, Tepostop Děkanovice, firestop Děkanovice, hasicí systémy Děkanovice, hasicí zařízení Děkanovice, hasicí přístroje Děkanovice, požární ochrana Děkanovice, stabilní hasicí zařízení Děkanovice, lokální stabilní hasicí zařízení Děkanovice, automatický hasicí systém Děkanovice, samočinný hasicí systém Děkanovice, hasit CO2 Děkanovice, hasit oxid uhličitý Děkanovice, hasit s inergen Děkanovice, čisté hasivo Děkanovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Děkanovice, vodní hasící přístroj Děkanovice, sněhový hasící přístroj Děkanovice, pěnový hasící přístroj Děkanovice, požární zabezpečení Děkanovice, požární bezpečnost Děkanovice, protipožární ochrana Děkanovice, servisní organizace hasících přístrojů Děkanovice, hasící syytémy serverovny Děkanovice,hasící filter Děkanovice, hasící přístroje pro cnc stroje Děkanovice, hasící systémy pro autobusy Děkanovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.