Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Děhylov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Děhylov, hasicí přístroje Děhylov, školení na hasicí přístroje Děhylov, prodej hasicích systémů Děhylov, prodej hasicích přístrojů Děhylov, hasiva a hasicí příslušenství Děhylov, Tepostop Děhylov, firestop Děhylov, hasicí systémy Děhylov, hasicí zařízení Děhylov, hasicí přístroje Děhylov, požární ochrana Děhylov, stabilní hasicí zařízení Děhylov, lokální stabilní hasicí zařízení Děhylov, automatický hasicí systém Děhylov, samočinný hasicí systém Děhylov, hasit CO2 Děhylov, hasit oxid uhličitý Děhylov, hasit s inergen Děhylov, čisté hasivo Děhylov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Děhylov, vodní hasící přístroj Děhylov, sněhový hasící přístroj Děhylov, pěnový hasící přístroj Děhylov, požární zabezpečení Děhylov, požární bezpečnost Děhylov, protipožární ochrana Děhylov, servisní organizace hasících přístrojů Děhylov, hasící syytémy serverovny Děhylov,hasící filter Děhylov, hasící přístroje pro cnc stroje Děhylov, hasící systémy pro autobusy Děhylov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.