Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dehtáře

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dehtáře, hasicí přístroje Dehtáře, školení na hasicí přístroje Dehtáře, prodej hasicích systémů Dehtáře, prodej hasicích přístrojů Dehtáře, hasiva a hasicí příslušenství Dehtáře, Tepostop Dehtáře, firestop Dehtáře, hasicí systémy Dehtáře, hasicí zařízení Dehtáře, hasicí přístroje Dehtáře, požární ochrana Dehtáře, stabilní hasicí zařízení Dehtáře, lokální stabilní hasicí zařízení Dehtáře, automatický hasicí systém Dehtáře, samočinný hasicí systém Dehtáře, hasit CO2 Dehtáře, hasit oxid uhličitý Dehtáře, hasit s inergen Dehtáře, čisté hasivo Dehtáře, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dehtáře, vodní hasící přístroj Dehtáře, sněhový hasící přístroj Dehtáře, pěnový hasící přístroj Dehtáře, požární zabezpečení Dehtáře, požární bezpečnost Dehtáře, protipožární ochrana Dehtáře, servisní organizace hasících přístrojů Dehtáře, hasící syytémy serverovny Dehtáře,hasící filter Dehtáře, hasící přístroje pro cnc stroje Dehtáře, hasící systémy pro autobusy Dehtáře, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.