Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dědová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dědová, hasicí přístroje Dědová, školení na hasicí přístroje Dědová, prodej hasicích systémů Dědová, prodej hasicích přístrojů Dědová, hasiva a hasicí příslušenství Dědová, Tepostop Dědová, firestop Dědová, hasicí systémy Dědová, hasicí zařízení Dědová, hasicí přístroje Dědová, požární ochrana Dědová, stabilní hasicí zařízení Dědová, lokální stabilní hasicí zařízení Dědová, automatický hasicí systém Dědová, samočinný hasicí systém Dědová, hasit CO2 Dědová, hasit oxid uhličitý Dědová, hasit s inergen Dědová, čisté hasivo Dědová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dědová, vodní hasící přístroj Dědová, sněhový hasící přístroj Dědová, pěnový hasící přístroj Dědová, požární zabezpečení Dědová, požární bezpečnost Dědová, protipožární ochrana Dědová, servisní organizace hasících přístrojů Dědová, hasící syytémy serverovny Dědová,hasící filter Dědová, hasící přístroje pro cnc stroje Dědová, hasící systémy pro autobusy Dědová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.