Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dědice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dědice, hasicí přístroje Dědice, školení na hasicí přístroje Dědice, prodej hasicích systémů Dědice, prodej hasicích přístrojů Dědice, hasiva a hasicí příslušenství Dědice, Tepostop Dědice, firestop Dědice, hasicí systémy Dědice, hasicí zařízení Dědice, hasicí přístroje Dědice, požární ochrana Dědice, stabilní hasicí zařízení Dědice, lokální stabilní hasicí zařízení Dědice, automatický hasicí systém Dědice, samočinný hasicí systém Dědice, hasit CO2 Dědice, hasit oxid uhličitý Dědice, hasit s inergen Dědice, čisté hasivo Dědice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dědice, vodní hasící přístroj Dědice, sněhový hasící přístroj Dědice, pěnový hasící přístroj Dědice, požární zabezpečení Dědice, požární bezpečnost Dědice, protipožární ochrana Dědice, servisní organizace hasících přístrojů Dědice, hasící syytémy serverovny Dědice,hasící filter Dědice, hasící přístroje pro cnc stroje Dědice, hasící systémy pro autobusy Dědice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.