Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Děčany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Děčany, hasicí přístroje Děčany, školení na hasicí přístroje Děčany, prodej hasicích systémů Děčany, prodej hasicích přístrojů Děčany, hasiva a hasicí příslušenství Děčany, Tepostop Děčany, firestop Děčany, hasicí systémy Děčany, hasicí zařízení Děčany, hasicí přístroje Děčany, požární ochrana Děčany, stabilní hasicí zařízení Děčany, lokální stabilní hasicí zařízení Děčany, automatický hasicí systém Děčany, samočinný hasicí systém Děčany, hasit CO2 Děčany, hasit oxid uhličitý Děčany, hasit s inergen Děčany, čisté hasivo Děčany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Děčany, vodní hasící přístroj Děčany, sněhový hasící přístroj Děčany, pěnový hasící přístroj Děčany, požární zabezpečení Děčany, požární bezpečnost Děčany, protipožární ochrana Děčany, servisní organizace hasících přístrojů Děčany, hasící syytémy serverovny Děčany,hasící filter Děčany, hasící přístroje pro cnc stroje Děčany, hasící systémy pro autobusy Děčany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.