Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Deblín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Deblín, hasicí přístroje Deblín, školení na hasicí přístroje Deblín, prodej hasicích systémů Deblín, prodej hasicích přístrojů Deblín, hasiva a hasicí příslušenství Deblín, Tepostop Deblín, firestop Deblín, hasicí systémy Deblín, hasicí zařízení Deblín, hasicí přístroje Deblín, požární ochrana Deblín, stabilní hasicí zařízení Deblín, lokální stabilní hasicí zařízení Deblín, automatický hasicí systém Deblín, samočinný hasicí systém Deblín, hasit CO2 Deblín, hasit oxid uhličitý Deblín, hasit s inergen Deblín, čisté hasivo Deblín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Deblín, vodní hasící přístroj Deblín, sněhový hasící přístroj Deblín, pěnový hasící přístroj Deblín, požární zabezpečení Deblín, požární bezpečnost Deblín, protipožární ochrana Deblín, servisní organizace hasících přístrojů Deblín, hasící syytémy serverovny Deblín,hasící filter Deblín, hasící přístroje pro cnc stroje Deblín, hasící systémy pro autobusy Deblín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.