Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dasný

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dasný, hasicí přístroje Dasný, školení na hasicí přístroje Dasný, prodej hasicích systémů Dasný, prodej hasicích přístrojů Dasný, hasiva a hasicí příslušenství Dasný, Tepostop Dasný, firestop Dasný, hasicí systémy Dasný, hasicí zařízení Dasný, hasicí přístroje Dasný, požární ochrana Dasný, stabilní hasicí zařízení Dasný, lokální stabilní hasicí zařízení Dasný, automatický hasicí systém Dasný, samočinný hasicí systém Dasný, hasit CO2 Dasný, hasit oxid uhličitý Dasný, hasit s inergen Dasný, čisté hasivo Dasný, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dasný, vodní hasící přístroj Dasný, sněhový hasící přístroj Dasný, pěnový hasící přístroj Dasný, požární zabezpečení Dasný, požární bezpečnost Dasný, protipožární ochrana Dasný, servisní organizace hasících přístrojů Dasný, hasící syytémy serverovny Dasný,hasící filter Dasný, hasící přístroje pro cnc stroje Dasný, hasící systémy pro autobusy Dasný, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.