Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dasnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dasnice, hasicí přístroje Dasnice, školení na hasicí přístroje Dasnice, prodej hasicích systémů Dasnice, prodej hasicích přístrojů Dasnice, hasiva a hasicí příslušenství Dasnice, Tepostop Dasnice, firestop Dasnice, hasicí systémy Dasnice, hasicí zařízení Dasnice, hasicí přístroje Dasnice, požární ochrana Dasnice, stabilní hasicí zařízení Dasnice, lokální stabilní hasicí zařízení Dasnice, automatický hasicí systém Dasnice, samočinný hasicí systém Dasnice, hasit CO2 Dasnice, hasit oxid uhličitý Dasnice, hasit s inergen Dasnice, čisté hasivo Dasnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dasnice, vodní hasící přístroj Dasnice, sněhový hasící přístroj Dasnice, pěnový hasící přístroj Dasnice, požární zabezpečení Dasnice, požární bezpečnost Dasnice, protipožární ochrana Dasnice, servisní organizace hasících přístrojů Dasnice, hasící syytémy serverovny Dasnice,hasící filter Dasnice, hasící přístroje pro cnc stroje Dasnice, hasící systémy pro autobusy Dasnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.