Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Daskabát

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Daskabát, hasicí přístroje Daskabát, školení na hasicí přístroje Daskabát, prodej hasicích systémů Daskabát, prodej hasicích přístrojů Daskabát, hasiva a hasicí příslušenství Daskabát, Tepostop Daskabát, firestop Daskabát, hasicí systémy Daskabát, hasicí zařízení Daskabát, hasicí přístroje Daskabát, požární ochrana Daskabát, stabilní hasicí zařízení Daskabát, lokální stabilní hasicí zařízení Daskabát, automatický hasicí systém Daskabát, samočinný hasicí systém Daskabát, hasit CO2 Daskabát, hasit oxid uhličitý Daskabát, hasit s inergen Daskabát, čisté hasivo Daskabát, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Daskabát, vodní hasící přístroj Daskabát, sněhový hasící přístroj Daskabát, pěnový hasící přístroj Daskabát, požární zabezpečení Daskabát, požární bezpečnost Daskabát, protipožární ochrana Daskabát, servisní organizace hasících přístrojů Daskabát, hasící syytémy serverovny Daskabát,hasící filter Daskabát, hasící přístroje pro cnc stroje Daskabát, hasící systémy pro autobusy Daskabát, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.