Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dašice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dašice, hasicí přístroje Dašice, školení na hasicí přístroje Dašice, prodej hasicích systémů Dašice, prodej hasicích přístrojů Dašice, hasiva a hasicí příslušenství Dašice, Tepostop Dašice, firestop Dašice, hasicí systémy Dašice, hasicí zařízení Dašice, hasicí přístroje Dašice, požární ochrana Dašice, stabilní hasicí zařízení Dašice, lokální stabilní hasicí zařízení Dašice, automatický hasicí systém Dašice, samočinný hasicí systém Dašice, hasit CO2 Dašice, hasit oxid uhličitý Dašice, hasit s inergen Dašice, čisté hasivo Dašice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dašice, vodní hasící přístroj Dašice, sněhový hasící přístroj Dašice, pěnový hasící přístroj Dašice, požární zabezpečení Dašice, požární bezpečnost Dašice, protipožární ochrana Dašice, servisní organizace hasících přístrojů Dašice, hasící syytémy serverovny Dašice,hasící filter Dašice, hasící přístroje pro cnc stroje Dašice, hasící systémy pro autobusy Dašice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.