Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Darkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Darkovice, hasicí přístroje Darkovice, školení na hasicí přístroje Darkovice, prodej hasicích systémů Darkovice, prodej hasicích přístrojů Darkovice, hasiva a hasicí příslušenství Darkovice, Tepostop Darkovice, firestop Darkovice, hasicí systémy Darkovice, hasicí zařízení Darkovice, hasicí přístroje Darkovice, požární ochrana Darkovice, stabilní hasicí zařízení Darkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Darkovice, automatický hasicí systém Darkovice, samočinný hasicí systém Darkovice, hasit CO2 Darkovice, hasit oxid uhličitý Darkovice, hasit s inergen Darkovice, čisté hasivo Darkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Darkovice, vodní hasící přístroj Darkovice, sněhový hasící přístroj Darkovice, pěnový hasící přístroj Darkovice, požární zabezpečení Darkovice, požární bezpečnost Darkovice, protipožární ochrana Darkovice, servisní organizace hasících přístrojů Darkovice, hasící syytémy serverovny Darkovice,hasící filter Darkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Darkovice, hasící systémy pro autobusy Darkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.