Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Daňkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Daňkovice, hasicí přístroje Daňkovice, školení na hasicí přístroje Daňkovice, prodej hasicích systémů Daňkovice, prodej hasicích přístrojů Daňkovice, hasiva a hasicí příslušenství Daňkovice, Tepostop Daňkovice, firestop Daňkovice, hasicí systémy Daňkovice, hasicí zařízení Daňkovice, hasicí přístroje Daňkovice, požární ochrana Daňkovice, stabilní hasicí zařízení Daňkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Daňkovice, automatický hasicí systém Daňkovice, samočinný hasicí systém Daňkovice, hasit CO2 Daňkovice, hasit oxid uhličitý Daňkovice, hasit s inergen Daňkovice, čisté hasivo Daňkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Daňkovice, vodní hasící přístroj Daňkovice, sněhový hasící přístroj Daňkovice, pěnový hasící přístroj Daňkovice, požární zabezpečení Daňkovice, požární bezpečnost Daňkovice, protipožární ochrana Daňkovice, servisní organizace hasících přístrojů Daňkovice, hasící syytémy serverovny Daňkovice,hasící filter Daňkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Daňkovice, hasící systémy pro autobusy Daňkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.