Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Damníkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Damníkov, hasicí přístroje Damníkov, školení na hasicí přístroje Damníkov, prodej hasicích systémů Damníkov, prodej hasicích přístrojů Damníkov, hasiva a hasicí příslušenství Damníkov, Tepostop Damníkov, firestop Damníkov, hasicí systémy Damníkov, hasicí zařízení Damníkov, hasicí přístroje Damníkov, požární ochrana Damníkov, stabilní hasicí zařízení Damníkov, lokální stabilní hasicí zařízení Damníkov, automatický hasicí systém Damníkov, samočinný hasicí systém Damníkov, hasit CO2 Damníkov, hasit oxid uhličitý Damníkov, hasit s inergen Damníkov, čisté hasivo Damníkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Damníkov, vodní hasící přístroj Damníkov, sněhový hasící přístroj Damníkov, pěnový hasící přístroj Damníkov, požární zabezpečení Damníkov, požární bezpečnost Damníkov, protipožární ochrana Damníkov, servisní organizace hasících přístrojů Damníkov, hasící syytémy serverovny Damníkov,hasící filter Damníkov, hasící přístroje pro cnc stroje Damníkov, hasící systémy pro autobusy Damníkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.