Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Damnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Damnice, hasicí přístroje Damnice, školení na hasicí přístroje Damnice, prodej hasicích systémů Damnice, prodej hasicích přístrojů Damnice, hasiva a hasicí příslušenství Damnice, Tepostop Damnice, firestop Damnice, hasicí systémy Damnice, hasicí zařízení Damnice, hasicí přístroje Damnice, požární ochrana Damnice, stabilní hasicí zařízení Damnice, lokální stabilní hasicí zařízení Damnice, automatický hasicí systém Damnice, samočinný hasicí systém Damnice, hasit CO2 Damnice, hasit oxid uhličitý Damnice, hasit s inergen Damnice, čisté hasivo Damnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Damnice, vodní hasící přístroj Damnice, sněhový hasící přístroj Damnice, pěnový hasící přístroj Damnice, požární zabezpečení Damnice, požární bezpečnost Damnice, protipožární ochrana Damnice, servisní organizace hasících přístrojů Damnice, hasící syytémy serverovny Damnice,hasící filter Damnice, hasící přístroje pro cnc stroje Damnice, hasící systémy pro autobusy Damnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.