Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dambořice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dambořice, hasicí přístroje Dambořice, školení na hasicí přístroje Dambořice, prodej hasicích systémů Dambořice, prodej hasicích přístrojů Dambořice, hasiva a hasicí příslušenství Dambořice, Tepostop Dambořice, firestop Dambořice, hasicí systémy Dambořice, hasicí zařízení Dambořice, hasicí přístroje Dambořice, požární ochrana Dambořice, stabilní hasicí zařízení Dambořice, lokální stabilní hasicí zařízení Dambořice, automatický hasicí systém Dambořice, samočinný hasicí systém Dambořice, hasit CO2 Dambořice, hasit oxid uhličitý Dambořice, hasit s inergen Dambořice, čisté hasivo Dambořice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dambořice, vodní hasící přístroj Dambořice, sněhový hasící přístroj Dambořice, pěnový hasící přístroj Dambořice, požární zabezpečení Dambořice, požární bezpečnost Dambořice, protipožární ochrana Dambořice, servisní organizace hasících přístrojů Dambořice, hasící syytémy serverovny Dambořice,hasící filter Dambořice, hasící přístroje pro cnc stroje Dambořice, hasící systémy pro autobusy Dambořice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.