Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dalešice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dalešice, hasicí přístroje Dalešice, školení na hasicí přístroje Dalešice, prodej hasicích systémů Dalešice, prodej hasicích přístrojů Dalešice, hasiva a hasicí příslušenství Dalešice, Tepostop Dalešice, firestop Dalešice, hasicí systémy Dalešice, hasicí zařízení Dalešice, hasicí přístroje Dalešice, požární ochrana Dalešice, stabilní hasicí zařízení Dalešice, lokální stabilní hasicí zařízení Dalešice, automatický hasicí systém Dalešice, samočinný hasicí systém Dalešice, hasit CO2 Dalešice, hasit oxid uhličitý Dalešice, hasit s inergen Dalešice, čisté hasivo Dalešice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dalešice, vodní hasící přístroj Dalešice, sněhový hasící přístroj Dalešice, pěnový hasící přístroj Dalešice, požární zabezpečení Dalešice, požární bezpečnost Dalešice, protipožární ochrana Dalešice, servisní organizace hasících přístrojů Dalešice, hasící syytémy serverovny Dalešice,hasící filter Dalešice, hasící přístroje pro cnc stroje Dalešice, hasící systémy pro autobusy Dalešice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.