Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dalečín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dalečín, hasicí přístroje Dalečín, školení na hasicí přístroje Dalečín, prodej hasicích systémů Dalečín, prodej hasicích přístrojů Dalečín, hasiva a hasicí příslušenství Dalečín, Tepostop Dalečín, firestop Dalečín, hasicí systémy Dalečín, hasicí zařízení Dalečín, hasicí přístroje Dalečín, požární ochrana Dalečín, stabilní hasicí zařízení Dalečín, lokální stabilní hasicí zařízení Dalečín, automatický hasicí systém Dalečín, samočinný hasicí systém Dalečín, hasit CO2 Dalečín, hasit oxid uhličitý Dalečín, hasit s inergen Dalečín, čisté hasivo Dalečín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dalečín, vodní hasící přístroj Dalečín, sněhový hasící přístroj Dalečín, pěnový hasící přístroj Dalečín, požární zabezpečení Dalečín, požární bezpečnost Dalečín, protipožární ochrana Dalečín, servisní organizace hasících přístrojů Dalečín, hasící syytémy serverovny Dalečín,hasící filter Dalečín, hasící přístroje pro cnc stroje Dalečín, hasící systémy pro autobusy Dalečín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.