Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dačice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dačice, hasicí přístroje Dačice, školení na hasicí přístroje Dačice, prodej hasicích systémů Dačice, prodej hasicích přístrojů Dačice, hasiva a hasicí příslušenství Dačice, Tepostop Dačice, firestop Dačice, hasicí systémy Dačice, hasicí zařízení Dačice, hasicí přístroje Dačice, požární ochrana Dačice, stabilní hasicí zařízení Dačice, lokální stabilní hasicí zařízení Dačice, automatický hasicí systém Dačice, samočinný hasicí systém Dačice, hasit CO2 Dačice, hasit oxid uhličitý Dačice, hasit s inergen Dačice, čisté hasivo Dačice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dačice, vodní hasící přístroj Dačice, sněhový hasící přístroj Dačice, pěnový hasící přístroj Dačice, požární zabezpečení Dačice, požární bezpečnost Dačice, protipožární ochrana Dačice, servisní organizace hasících přístrojů Dačice, hasící syytémy serverovny Dačice,hasící filter Dačice, hasící přístroje pro cnc stroje Dačice, hasící systémy pro autobusy Dačice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.