Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cvrčovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cvrčovice, hasicí přístroje Cvrčovice, školení na hasicí přístroje Cvrčovice, prodej hasicích systémů Cvrčovice, prodej hasicích přístrojů Cvrčovice, hasiva a hasicí příslušenství Cvrčovice, Tepostop Cvrčovice, firestop Cvrčovice, hasicí systémy Cvrčovice, hasicí zařízení Cvrčovice, hasicí přístroje Cvrčovice, požární ochrana Cvrčovice, stabilní hasicí zařízení Cvrčovice, lokální stabilní hasicí zařízení Cvrčovice, automatický hasicí systém Cvrčovice, samočinný hasicí systém Cvrčovice, hasit CO2 Cvrčovice, hasit oxid uhličitý Cvrčovice, hasit s inergen Cvrčovice, čisté hasivo Cvrčovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cvrčovice, vodní hasící přístroj Cvrčovice, sněhový hasící přístroj Cvrčovice, pěnový hasící přístroj Cvrčovice, požární zabezpečení Cvrčovice, požární bezpečnost Cvrčovice, protipožární ochrana Cvrčovice, servisní organizace hasících přístrojů Cvrčovice, hasící syytémy serverovny Cvrčovice,hasící filter Cvrčovice, hasící přístroje pro cnc stroje Cvrčovice, hasící systémy pro autobusy Cvrčovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.