Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cvikov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cvikov, hasicí přístroje Cvikov, školení na hasicí přístroje Cvikov, prodej hasicích systémů Cvikov, prodej hasicích přístrojů Cvikov, hasiva a hasicí příslušenství Cvikov, Tepostop Cvikov, firestop Cvikov, hasicí systémy Cvikov, hasicí zařízení Cvikov, hasicí přístroje Cvikov, požární ochrana Cvikov, stabilní hasicí zařízení Cvikov, lokální stabilní hasicí zařízení Cvikov, automatický hasicí systém Cvikov, samočinný hasicí systém Cvikov, hasit CO2 Cvikov, hasit oxid uhličitý Cvikov, hasit s inergen Cvikov, čisté hasivo Cvikov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cvikov, vodní hasící přístroj Cvikov, sněhový hasící přístroj Cvikov, pěnový hasící přístroj Cvikov, požární zabezpečení Cvikov, požární bezpečnost Cvikov, protipožární ochrana Cvikov, servisní organizace hasících přístrojů Cvikov, hasící syytémy serverovny Cvikov,hasící filter Cvikov, hasící přístroje pro cnc stroje Cvikov, hasící systémy pro autobusy Cvikov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.