Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čučice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čučice, hasicí přístroje Čučice, školení na hasicí přístroje Čučice, prodej hasicích systémů Čučice, prodej hasicích přístrojů Čučice, hasiva a hasicí příslušenství Čučice, Tepostop Čučice, firestop Čučice, hasicí systémy Čučice, hasicí zařízení Čučice, hasicí přístroje Čučice, požární ochrana Čučice, stabilní hasicí zařízení Čučice, lokální stabilní hasicí zařízení Čučice, automatický hasicí systém Čučice, samočinný hasicí systém Čučice, hasit CO2 Čučice, hasit oxid uhličitý Čučice, hasit s inergen Čučice, čisté hasivo Čučice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čučice, vodní hasící přístroj Čučice, sněhový hasící přístroj Čučice, pěnový hasící přístroj Čučice, požární zabezpečení Čučice, požární bezpečnost Čučice, protipožární ochrana Čučice, servisní organizace hasících přístrojů Čučice, hasící syytémy serverovny Čučice,hasící filter Čučice, hasící přístroje pro cnc stroje Čučice, hasící systémy pro autobusy Čučice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.