Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čtveřín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čtveřín, hasicí přístroje Čtveřín, školení na hasicí přístroje Čtveřín, prodej hasicích systémů Čtveřín, prodej hasicích přístrojů Čtveřín, hasiva a hasicí příslušenství Čtveřín, Tepostop Čtveřín, firestop Čtveřín, hasicí systémy Čtveřín, hasicí zařízení Čtveřín, hasicí přístroje Čtveřín, požární ochrana Čtveřín, stabilní hasicí zařízení Čtveřín, lokální stabilní hasicí zařízení Čtveřín, automatický hasicí systém Čtveřín, samočinný hasicí systém Čtveřín, hasit CO2 Čtveřín, hasit oxid uhličitý Čtveřín, hasit s inergen Čtveřín, čisté hasivo Čtveřín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čtveřín, vodní hasící přístroj Čtveřín, sněhový hasící přístroj Čtveřín, pěnový hasící přístroj Čtveřín, požární zabezpečení Čtveřín, požární bezpečnost Čtveřín, protipožární ochrana Čtveřín, servisní organizace hasících přístrojů Čtveřín, hasící syytémy serverovny Čtveřín,hasící filter Čtveřín, hasící přístroje pro cnc stroje Čtveřín, hasící systémy pro autobusy Čtveřín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.