Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Ctiněves

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Ctiněves, hasicí přístroje Ctiněves, školení na hasicí přístroje Ctiněves, prodej hasicích systémů Ctiněves, prodej hasicích přístrojů Ctiněves, hasiva a hasicí příslušenství Ctiněves, Tepostop Ctiněves, firestop Ctiněves, hasicí systémy Ctiněves, hasicí zařízení Ctiněves, hasicí přístroje Ctiněves, požární ochrana Ctiněves, stabilní hasicí zařízení Ctiněves, lokální stabilní hasicí zařízení Ctiněves, automatický hasicí systém Ctiněves, samočinný hasicí systém Ctiněves, hasit CO2 Ctiněves, hasit oxid uhličitý Ctiněves, hasit s inergen Ctiněves, čisté hasivo Ctiněves, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Ctiněves, vodní hasící přístroj Ctiněves, sněhový hasící přístroj Ctiněves, pěnový hasící přístroj Ctiněves, požární zabezpečení Ctiněves, požární bezpečnost Ctiněves, protipožární ochrana Ctiněves, servisní organizace hasících přístrojů Ctiněves, hasící syytémy serverovny Ctiněves,hasící filter Ctiněves, hasící přístroje pro cnc stroje Ctiněves, hasící systémy pro autobusy Ctiněves, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.