Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Ctiměřice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Ctiměřice, hasicí přístroje Ctiměřice, školení na hasicí přístroje Ctiměřice, prodej hasicích systémů Ctiměřice, prodej hasicích přístrojů Ctiměřice, hasiva a hasicí příslušenství Ctiměřice, Tepostop Ctiměřice, firestop Ctiměřice, hasicí systémy Ctiměřice, hasicí zařízení Ctiměřice, hasicí přístroje Ctiměřice, požární ochrana Ctiměřice, stabilní hasicí zařízení Ctiměřice, lokální stabilní hasicí zařízení Ctiměřice, automatický hasicí systém Ctiměřice, samočinný hasicí systém Ctiměřice, hasit CO2 Ctiměřice, hasit oxid uhličitý Ctiměřice, hasit s inergen Ctiměřice, čisté hasivo Ctiměřice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Ctiměřice, vodní hasící přístroj Ctiměřice, sněhový hasící přístroj Ctiměřice, pěnový hasící přístroj Ctiměřice, požární zabezpečení Ctiměřice, požární bezpečnost Ctiměřice, protipožární ochrana Ctiměřice, servisní organizace hasících přístrojů Ctiměřice, hasící syytémy serverovny Ctiměřice,hasící filter Ctiměřice, hasící přístroje pro cnc stroje Ctiměřice, hasící systémy pro autobusy Ctiměřice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.