Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Ctidružice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Ctidružice, hasicí přístroje Ctidružice, školení na hasicí přístroje Ctidružice, prodej hasicích systémů Ctidružice, prodej hasicích přístrojů Ctidružice, hasiva a hasicí příslušenství Ctidružice, Tepostop Ctidružice, firestop Ctidružice, hasicí systémy Ctidružice, hasicí zařízení Ctidružice, hasicí přístroje Ctidružice, požární ochrana Ctidružice, stabilní hasicí zařízení Ctidružice, lokální stabilní hasicí zařízení Ctidružice, automatický hasicí systém Ctidružice, samočinný hasicí systém Ctidružice, hasit CO2 Ctidružice, hasit oxid uhličitý Ctidružice, hasit s inergen Ctidružice, čisté hasivo Ctidružice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Ctidružice, vodní hasící přístroj Ctidružice, sněhový hasící přístroj Ctidružice, pěnový hasící přístroj Ctidružice, požární zabezpečení Ctidružice, požární bezpečnost Ctidružice, protipožární ochrana Ctidružice, servisní organizace hasících přístrojů Ctidružice, hasící syytémy serverovny Ctidružice,hasící filter Ctidružice, hasící přístroje pro cnc stroje Ctidružice, hasící systémy pro autobusy Ctidružice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.