Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Crhov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Crhov, hasicí přístroje Crhov, školení na hasicí přístroje Crhov, prodej hasicích systémů Crhov, prodej hasicích přístrojů Crhov, hasiva a hasicí příslušenství Crhov, Tepostop Crhov, firestop Crhov, hasicí systémy Crhov, hasicí zařízení Crhov, hasicí přístroje Crhov, požární ochrana Crhov, stabilní hasicí zařízení Crhov, lokální stabilní hasicí zařízení Crhov, automatický hasicí systém Crhov, samočinný hasicí systém Crhov, hasit CO2 Crhov, hasit oxid uhličitý Crhov, hasit s inergen Crhov, čisté hasivo Crhov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Crhov, vodní hasící přístroj Crhov, sněhový hasící přístroj Crhov, pěnový hasící přístroj Crhov, požární zabezpečení Crhov, požární bezpečnost Crhov, protipožární ochrana Crhov, servisní organizace hasících přístrojů Crhov, hasící syytémy serverovny Crhov,hasící filter Crhov, hasící přístroje pro cnc stroje Crhov, hasící systémy pro autobusy Crhov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.