Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cotkytle

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cotkytle, hasicí přístroje Cotkytle, školení na hasicí přístroje Cotkytle, prodej hasicích systémů Cotkytle, prodej hasicích přístrojů Cotkytle, hasiva a hasicí příslušenství Cotkytle, Tepostop Cotkytle, firestop Cotkytle, hasicí systémy Cotkytle, hasicí zařízení Cotkytle, hasicí přístroje Cotkytle, požární ochrana Cotkytle, stabilní hasicí zařízení Cotkytle, lokální stabilní hasicí zařízení Cotkytle, automatický hasicí systém Cotkytle, samočinný hasicí systém Cotkytle, hasit CO2 Cotkytle, hasit oxid uhličitý Cotkytle, hasit s inergen Cotkytle, čisté hasivo Cotkytle, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cotkytle, vodní hasící přístroj Cotkytle, sněhový hasící přístroj Cotkytle, pěnový hasící přístroj Cotkytle, požární zabezpečení Cotkytle, požární bezpečnost Cotkytle, protipožární ochrana Cotkytle, servisní organizace hasících přístrojů Cotkytle, hasící syytémy serverovny Cotkytle,hasící filter Cotkytle, hasící přístroje pro cnc stroje Cotkytle, hasící systémy pro autobusy Cotkytle, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.