Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čmelíny

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čmelíny, hasicí přístroje Čmelíny, školení na hasicí přístroje Čmelíny, prodej hasicích systémů Čmelíny, prodej hasicích přístrojů Čmelíny, hasiva a hasicí příslušenství Čmelíny, Tepostop Čmelíny, firestop Čmelíny, hasicí systémy Čmelíny, hasicí zařízení Čmelíny, hasicí přístroje Čmelíny, požární ochrana Čmelíny, stabilní hasicí zařízení Čmelíny, lokální stabilní hasicí zařízení Čmelíny, automatický hasicí systém Čmelíny, samočinný hasicí systém Čmelíny, hasit CO2 Čmelíny, hasit oxid uhličitý Čmelíny, hasit s inergen Čmelíny, čisté hasivo Čmelíny, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čmelíny, vodní hasící přístroj Čmelíny, sněhový hasící přístroj Čmelíny, pěnový hasící přístroj Čmelíny, požární zabezpečení Čmelíny, požární bezpečnost Čmelíny, protipožární ochrana Čmelíny, servisní organizace hasících přístrojů Čmelíny, hasící syytémy serverovny Čmelíny,hasící filter Čmelíny, hasící přístroje pro cnc stroje Čmelíny, hasící systémy pro autobusy Čmelíny, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.