Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Člunek

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Člunek, hasicí přístroje Člunek, školení na hasicí přístroje Člunek, prodej hasicích systémů Člunek, prodej hasicích přístrojů Člunek, hasiva a hasicí příslušenství Člunek, Tepostop Člunek, firestop Člunek, hasicí systémy Člunek, hasicí zařízení Člunek, hasicí přístroje Člunek, požární ochrana Člunek, stabilní hasicí zařízení Člunek, lokální stabilní hasicí zařízení Člunek, automatický hasicí systém Člunek, samočinný hasicí systém Člunek, hasit CO2 Člunek, hasit oxid uhličitý Člunek, hasit s inergen Člunek, čisté hasivo Člunek, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Člunek, vodní hasící přístroj Člunek, sněhový hasící přístroj Člunek, pěnový hasící přístroj Člunek, požární zabezpečení Člunek, požární bezpečnost Člunek, protipožární ochrana Člunek, servisní organizace hasících přístrojů Člunek, hasící syytémy serverovny Člunek,hasící filter Člunek, hasící přístroje pro cnc stroje Člunek, hasící systémy pro autobusy Člunek, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.