Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čkyně

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čkyně, hasicí přístroje Čkyně, školení na hasicí přístroje Čkyně, prodej hasicích systémů Čkyně, prodej hasicích přístrojů Čkyně, hasiva a hasicí příslušenství Čkyně, Tepostop Čkyně, firestop Čkyně, hasicí systémy Čkyně, hasicí zařízení Čkyně, hasicí přístroje Čkyně, požární ochrana Čkyně, stabilní hasicí zařízení Čkyně, lokální stabilní hasicí zařízení Čkyně, automatický hasicí systém Čkyně, samočinný hasicí systém Čkyně, hasit CO2 Čkyně, hasit oxid uhličitý Čkyně, hasit s inergen Čkyně, čisté hasivo Čkyně, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čkyně, vodní hasící přístroj Čkyně, sněhový hasící přístroj Čkyně, pěnový hasící přístroj Čkyně, požární zabezpečení Čkyně, požární bezpečnost Čkyně, protipožární ochrana Čkyně, servisní organizace hasících přístrojů Čkyně, hasící syytémy serverovny Čkyně,hasící filter Čkyně, hasící přístroje pro cnc stroje Čkyně, hasící systémy pro autobusy Čkyně, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.