Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čížová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čížová, hasicí přístroje Čížová, školení na hasicí přístroje Čížová, prodej hasicích systémů Čížová, prodej hasicích přístrojů Čížová, hasiva a hasicí příslušenství Čížová, Tepostop Čížová, firestop Čížová, hasicí systémy Čížová, hasicí zařízení Čížová, hasicí přístroje Čížová, požární ochrana Čížová, stabilní hasicí zařízení Čížová, lokální stabilní hasicí zařízení Čížová, automatický hasicí systém Čížová, samočinný hasicí systém Čížová, hasit CO2 Čížová, hasit oxid uhličitý Čížová, hasit s inergen Čížová, čisté hasivo Čížová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čížová, vodní hasící přístroj Čížová, sněhový hasící přístroj Čížová, pěnový hasící přístroj Čížová, požární zabezpečení Čížová, požární bezpečnost Čížová, protipožární ochrana Čížová, servisní organizace hasících přístrojů Čížová, hasící syytémy serverovny Čížová,hasící filter Čížová, hasící přístroje pro cnc stroje Čížová, hasící systémy pro autobusy Čížová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.