Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čížov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čížov, hasicí přístroje Čížov, školení na hasicí přístroje Čížov, prodej hasicích systémů Čížov, prodej hasicích přístrojů Čížov, hasiva a hasicí příslušenství Čížov, Tepostop Čížov, firestop Čížov, hasicí systémy Čížov, hasicí zařízení Čížov, hasicí přístroje Čížov, požární ochrana Čížov, stabilní hasicí zařízení Čížov, lokální stabilní hasicí zařízení Čížov, automatický hasicí systém Čížov, samočinný hasicí systém Čížov, hasit CO2 Čížov, hasit oxid uhličitý Čížov, hasit s inergen Čížov, čisté hasivo Čížov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čížov, vodní hasící přístroj Čížov, sněhový hasící přístroj Čížov, pěnový hasící přístroj Čížov, požární zabezpečení Čížov, požární bezpečnost Čížov, protipožární ochrana Čížov, servisní organizace hasících přístrojů Čížov, hasící syytémy serverovny Čížov,hasící filter Čížov, hasící přístroje pro cnc stroje Čížov, hasící systémy pro autobusy Čížov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.