Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cizkrajov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cizkrajov, hasicí přístroje Cizkrajov, školení na hasicí přístroje Cizkrajov, prodej hasicích systémů Cizkrajov, prodej hasicích přístrojů Cizkrajov, hasiva a hasicí příslušenství Cizkrajov, Tepostop Cizkrajov, firestop Cizkrajov, hasicí systémy Cizkrajov, hasicí zařízení Cizkrajov, hasicí přístroje Cizkrajov, požární ochrana Cizkrajov, stabilní hasicí zařízení Cizkrajov, lokální stabilní hasicí zařízení Cizkrajov, automatický hasicí systém Cizkrajov, samočinný hasicí systém Cizkrajov, hasit CO2 Cizkrajov, hasit oxid uhličitý Cizkrajov, hasit s inergen Cizkrajov, čisté hasivo Cizkrajov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cizkrajov, vodní hasící přístroj Cizkrajov, sněhový hasící přístroj Cizkrajov, pěnový hasící přístroj Cizkrajov, požární zabezpečení Cizkrajov, požární bezpečnost Cizkrajov, protipožární ochrana Cizkrajov, servisní organizace hasících přístrojů Cizkrajov, hasící syytémy serverovny Cizkrajov,hasící filter Cizkrajov, hasící přístroje pro cnc stroje Cizkrajov, hasící systémy pro autobusy Cizkrajov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.