Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čížkrajice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čížkrajice, hasicí přístroje Čížkrajice, školení na hasicí přístroje Čížkrajice, prodej hasicích systémů Čížkrajice, prodej hasicích přístrojů Čížkrajice, hasiva a hasicí příslušenství Čížkrajice, Tepostop Čížkrajice, firestop Čížkrajice, hasicí systémy Čížkrajice, hasicí zařízení Čížkrajice, hasicí přístroje Čížkrajice, požární ochrana Čížkrajice, stabilní hasicí zařízení Čížkrajice, lokální stabilní hasicí zařízení Čížkrajice, automatický hasicí systém Čížkrajice, samočinný hasicí systém Čížkrajice, hasit CO2 Čížkrajice, hasit oxid uhličitý Čížkrajice, hasit s inergen Čížkrajice, čisté hasivo Čížkrajice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čížkrajice, vodní hasící přístroj Čížkrajice, sněhový hasící přístroj Čížkrajice, pěnový hasící přístroj Čížkrajice, požární zabezpečení Čížkrajice, požární bezpečnost Čížkrajice, protipožární ochrana Čížkrajice, servisní organizace hasících přístrojů Čížkrajice, hasící syytémy serverovny Čížkrajice,hasící filter Čížkrajice, hasící přístroje pro cnc stroje Čížkrajice, hasící systémy pro autobusy Čížkrajice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.