Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čížkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čížkovice, hasicí přístroje Čížkovice, školení na hasicí přístroje Čížkovice, prodej hasicích systémů Čížkovice, prodej hasicích přístrojů Čížkovice, hasiva a hasicí příslušenství Čížkovice, Tepostop Čížkovice, firestop Čížkovice, hasicí systémy Čížkovice, hasicí zařízení Čížkovice, hasicí přístroje Čížkovice, požární ochrana Čížkovice, stabilní hasicí zařízení Čížkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Čížkovice, automatický hasicí systém Čížkovice, samočinný hasicí systém Čížkovice, hasit CO2 Čížkovice, hasit oxid uhličitý Čížkovice, hasit s inergen Čížkovice, čisté hasivo Čížkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čížkovice, vodní hasící přístroj Čížkovice, sněhový hasící přístroj Čížkovice, pěnový hasící přístroj Čížkovice, požární zabezpečení Čížkovice, požární bezpečnost Čížkovice, protipožární ochrana Čížkovice, servisní organizace hasících přístrojů Čížkovice, hasící syytémy serverovny Čížkovice,hasící filter Čížkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Čížkovice, hasící systémy pro autobusy Čížkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.