Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čížkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čížkov, hasicí přístroje Čížkov, školení na hasicí přístroje Čížkov, prodej hasicích systémů Čížkov, prodej hasicích přístrojů Čížkov, hasiva a hasicí příslušenství Čížkov, Tepostop Čížkov, firestop Čížkov, hasicí systémy Čížkov, hasicí zařízení Čížkov, hasicí přístroje Čížkov, požární ochrana Čížkov, stabilní hasicí zařízení Čížkov, lokální stabilní hasicí zařízení Čížkov, automatický hasicí systém Čížkov, samočinný hasicí systém Čížkov, hasit CO2 Čížkov, hasit oxid uhličitý Čížkov, hasit s inergen Čížkov, čisté hasivo Čížkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čížkov, vodní hasící přístroj Čížkov, sněhový hasící přístroj Čížkov, pěnový hasící přístroj Čížkov, požární zabezpečení Čížkov, požární bezpečnost Čížkov, protipožární ochrana Čížkov, servisní organizace hasících přístrojů Čížkov, hasící syytémy serverovny Čížkov,hasící filter Čížkov, hasící přístroje pro cnc stroje Čížkov, hasící systémy pro autobusy Čížkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.