Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čižice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čižice, hasicí přístroje Čižice, školení na hasicí přístroje Čižice, prodej hasicích systémů Čižice, prodej hasicích přístrojů Čižice, hasiva a hasicí příslušenství Čižice, Tepostop Čižice, firestop Čižice, hasicí systémy Čižice, hasicí zařízení Čižice, hasicí přístroje Čižice, požární ochrana Čižice, stabilní hasicí zařízení Čižice, lokální stabilní hasicí zařízení Čižice, automatický hasicí systém Čižice, samočinný hasicí systém Čižice, hasit CO2 Čižice, hasit oxid uhličitý Čižice, hasit s inergen Čižice, čisté hasivo Čižice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čižice, vodní hasící přístroj Čižice, sněhový hasící přístroj Čižice, pěnový hasící přístroj Čižice, požární zabezpečení Čižice, požární bezpečnost Čižice, protipožární ochrana Čižice, servisní organizace hasících přístrojů Čižice, hasící syytémy serverovny Čižice,hasící filter Čižice, hasící přístroje pro cnc stroje Čižice, hasící systémy pro autobusy Čižice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.