Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Citov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Citov, hasicí přístroje Citov, školení na hasicí přístroje Citov, prodej hasicích systémů Citov, prodej hasicích přístrojů Citov, hasiva a hasicí příslušenství Citov, Tepostop Citov, firestop Citov, hasicí systémy Citov, hasicí zařízení Citov, hasicí přístroje Citov, požární ochrana Citov, stabilní hasicí zařízení Citov, lokální stabilní hasicí zařízení Citov, automatický hasicí systém Citov, samočinný hasicí systém Citov, hasit CO2 Citov, hasit oxid uhličitý Citov, hasit s inergen Citov, čisté hasivo Citov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Citov, vodní hasící přístroj Citov, sněhový hasící přístroj Citov, pěnový hasící přístroj Citov, požární zabezpečení Citov, požární bezpečnost Citov, protipožární ochrana Citov, servisní organizace hasících přístrojů Citov, hasící syytémy serverovny Citov,hasící filter Citov, hasící přístroje pro cnc stroje Citov, hasící systémy pro autobusy Citov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.